Οργάνωση διδακτορικών σπουδών από τμήματα των ΤΕΙ (ΦΕΚ)...

Για πρώτη φορά μετά την ψήφιση του νόμου 4485/2017 και την Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕ...

Υπ. Παιδείας: Ορίστηκε η Επιτροπή για διδακτορικές σπουδές στα Τ....

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την σύσταση άμισθης Επιτροπής που θα μελετήσει και θα εισηγηθεί σ...

203 υποτροφίες από το Ίδρυμα Ωνάση

Το Ίδρυμα Ωνάση, με ιδιαίτερη χαρά, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και έγκρι...