Ερεικούσα: Έκλεισε μετά από 100 χρόνια το σχολείο των Διαπόντιων ...

«Σίγησε» μετά από περίπου εκατό χρόνια το Δημοτικό Σχολείο της Ερείκουσας, που με τους ελάχιστους μα...

Τα άγνωστα Διαπόντια νησιά: Το δυτικότερο σημείο της χώρας &#8211...

Διαπόντια νησιά. Οχι, δεν βρίσκονται σε κάποιο ωκεανό στην άκρη της γης, αλλά στην Ελλάδα! Ενα υπέρο...