Δ. Πειραιά: Διανομή 22 τόνων πορτοκαλιών σε οικονομικά αδύναμους ...

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών...

Δωρεάν διανομή πορτοκαλιών από το Δήμο Περιστερίου...

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας & Κοινωνικής Μέριμνας Αναστάσιος Θεοδωράκος ενημερώνει ότι ο Δήμος Περισ...