Διαγραφή προκαταβολής φόρου μετά από διακοπή εργασιών...

Με εγκύκλιο που υπογράφηκε σήμερα, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλ...

Διευκρινίσεις για προκαταβολή φόρου εισοδήματος σε περίπτωση κλει...

Εγκύκλιο με πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτω...

Στο Στε για τη διακοπή των εργασιών στις Σκουριές...

Αντισυνταγματική και παράνομη είναι η διακοπή των εργασιών (εκσκαφές, κατασκευή βάθρων, κ.λπ.) για τ...