Πότε ακριβώς κλείνουν τα σχολεία για τις διακοπές των Χριστουγένν...

Κλείνουν σε λιγότερο από 15 ημέρες για τις διακοπές των Χριστουγέννων τα σχολεία όλης της χώρας. Την...

Πότε κλείνουν τα σχολεία για τις διακοπές των Χριστουγέννων...

Κλείνουν σε περίπου είκοσι ημέρες για τις διακοπές των Χριστουγέννων τα σχολεία όλης της χώρας. Την ...

Πότε κλείνουν τα σχολεία για τις διακοπές των Χριστουγέννων...

Κλείνουν σε λιγότερο από έναν μήνα για τις διακοπές των Χριστουγέννων τα σχολεία όλης της χώρας. Την...