Φωτίου -Εργαζόμενοι «Βοηθεία στο Σπίτι»: Διακομματική συναίνεση γ...

Διακομματική συνεργασία θα επιζητήσει η κυβέρνηση, προκειμένου να αποκατασταθεί η πραγματική σχέση ε...

Μονιμοποίηση έως 30.000 συμβασιούχων μέσω ΑΣΕΠ -Μετά την αξιολόγη...

Το θέμα της μετατροπής των συμβάσεων εργαζόμενων στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ σε αορίστου χρόνου, το οπο...

Σκουρλέτης για συμβασιούχους: Διακομματική συναίνεση για το 1 προ...

Διακομματική συναίνεση στο θέμα των συμβασιούχων προκειμένου να ξεπεραστεί ο σκόπελος του 1 προς 4 (...

Σκουρλέτης: Μέσω ΑΣΕΠ & με διακομματική συναίνεση η μονιμοπο...

Νέες διευκρινίσεις σχετικά με τις προθέσεις του για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων του Δημοσίου κα...