Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ετικέτα: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Προκήρυξη θέσεων σε διακυβερνητική οργάνωση

Σύμφωνα με το Α.Π. 6299/19-09-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), η διακυβερνητική οργάνωση για τη δημοκρατία IDEA (International...

Προκήρυξης θέσεων ευρωπαϊκή διακυβερνητική οργάνωση

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων σε ΙDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance) Σύμφωνα με το Α.Π. 6299/19-09-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή...