Προσλήψεις 4 ατόμων στη ΔΕΥΑ Βόλβης

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 4 ατόμων ...

Προσλήψεις 7 ατόμων στη ΔΕΥΑ Βόλβης

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ...

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη ΔΕΥΑ Βόλβης...

Τη δυνατότητα πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών ύδρευσης-αποχέτευσης ενέκρινε το Δ.Σ της ΔΕΥΑ Βόλβης σύ...