Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΔΕΥΑ ΚΩ

Ετικέτα: ΔΕΥΑ ΚΩ

ΔΕΥΑ ΚΩ

Προσλήψεις 12 ατόμων στη ΔΕΥΑ Κω

H Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Κω ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προσλήψεις 12 ατόμων στη ΔΕΥΑ Κω

Η ΔΕΥΑ Κω ανακοινώνει την έγκριση του προγραμματισμού των προσλήψεων του έτους 2017,για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,...

Έγκριση πρόσληψης 17 ατόμων στη ΔΕΥΑ Κω

H ΔΕΥΑ δήμου Κω εγκρίνει την υποβολή αιτήματος για προγραμματισμό προσλήψεων 17 ατόμων τακτικού προσωπικού. ΑΠΟΦΑΣΗ

Πρόσληψη 17 ατόμων στη ΔΕΥΑ Κω

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης...