Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΔΕΥΑ ΔΕΛΤΑ

Ετικέτα: ΔΕΥΑ ΔΕΛΤΑ

ΔΕΥΑ ΔΕΛΤΑ

Προσλήψεις 2 ατόμων στη ΔΕΥΑ Δήμου Δέλτα

Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ∆ήµου ∆έλτα ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 2 ατόµων (ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών)...