Βραζιλία: Δέσμευση λογαριασμών και κατασχέσεις για τον πρώην πρόε...

Την εντολή να δεσμευθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και να κατασχεθούν πολλά περιουσιακά στοιχεία του...

Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων της ΑΕ...

Εντολή δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών και κατάσχεσης άυλων περιουσιακών στοιχείων της Ελληνικής Ετ...