Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ

Ετικέτα: ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ

ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ

Δεν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ξένη επιχείρηση χωρίς μόνιμη έδρα στην...

Εγκύκλιο, εξέδωσε η ΓΓΔΕ σύμφωνα με την οποία, όταν ένα αλλοδαπό νομικό πρόσωπο χωρίς φορολογική κατοικία στην Ελλάδα ούτε μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας...