Παραλίες: Κατάλληλες & ακατάλληλες για κολύμπι (λίστα)...

Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), συνεχίζει τη μεγάλη έρευνα που πραγματοποιεί εδώ κ...

Έρευνα: Σε ποιες παραλίες (δεν) μπορείτε να κολυμπήσετε σε όλη τη...

Το ΠΑΚΟΕ (Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών) προχώρησε για ακόμη μια χρονιά, στην πραγματοποίηση...