Πρόσληψη 33 ατόμων στη ΔΕΗ Μεγαλόπολης...

Την πρόσληψη με σύμβαση ΙΔΟΧ, 33 ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγ...

Προσλήψεις 7 ατόμων από τη ΔΕΗ (προκήρυξη)...

Την πρόσληψη επτά (7) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  με σκοπό την ...

Προσλήψεις στην ΔΕΗ Μεγαλόπολης (θέσεις και δικαιολογητικά)...

Το Κλιμάκιο Μεταλλικών Κατασκευών Αλιβερίου της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) της...