Παραιτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ...

Την παραίτησή του υπέβαλε ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. Μιχάλης Βερροιόπουλος για ν...

Νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ (ον...

Η ΔΕΗ ΑΕ ανακοίνωσε τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της κατά 100% θυγατρικής της ετ...