ΡΟΗ
προηγ επομ

Προσλήψεις 2 ατόμων στο ΔΕΔΔΗΕ Ναυπλίου...

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ...