ΝΔ: Θα μειώσουμε τις δαπάνες μισθοδοσίας του δημοσίου...

Η μείωση των δαπανών μισθοδοσίας και των λειτουργικών του Δημόσιο, θα είναι οι βασικοί άξονες της ΝΔ...

Έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμ...

Εγκύκλιο με την οποία, κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 72 του ν.4446/2016 και αφορούν την έκπ...