ΡΟΗ
προηγ επομ

ΕΚΤ: Αύξηση των δαπανών για Έρευνα & Ανάπτυξη το 2016 στην Ε...

Στο 0,99% ανέρχεται το ποσοστό των δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) επί του ΑΕΠ το 2016, συ...