Π.Κρήτης: Συνάντηση ευρωπαϊκού έργου CLEAN για την ενεργειακή απο...

Στη 2η συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου CLEAN για τις περιφέρειες χαμηλού άνθρακα, συμμετείχε η Περιφέ...

Περιφέρεια Κρήτης: Ξεκινά η υλοποίηση του έργου CLEAN...

Το έργο CLEAN «Τεχνολογίες και ανοικτή καινοτομία για Περιφέρειες Χαμηλού Άνθρακα» έχει αρχίσει επίσ...