Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: CHAFEA

Ετικέτα: CHAFEA

Προκήρυξης θέσεων στον Εκτελεστικό Οργανισμό (CHAFEA)

Σύμφωνα με το Α.Π. 506/25-01-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.) αποστέλλεται η υπό στοιχεία Ares(2018) 426052/24.01.2018 επιστολή της Διευθύντριας...