Παρεμβάσεις της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην εκλογή εκπροσώ...

«Θα υπερασπιστούμε μέχρι τελευταίας ρανίδας τον ανεξάρτητο χαρακτήρα της Αυτοδιοίκησης», υπογράμμισε...

ΦοΔΣΑ Ιωαννίνων: Ζητεί εκ νέου προσωπικό για να λειτουργήσει...

Με δεδομένη την απόφαση της κυβέρνησης να παρατείνει τη λειτουργία των ΦοΔΣΑ με τη σημερινή τους μορ...

Στον… αυτόματο ο ΦοΔΣΑ Ιωαννίνων: Λειτουργεί χωρίς υπαλλήλο...

Ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Η...