Ο Μπ. Βακαλόπουλος υποψήφιος για την περιφέρεια Πελοποννήσου με τ...

Ο Μπάμπης Βακαλόπουλος, υπάλληλος του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισμού του δήμου Καλαμάτας...