Πάτρα: Εγκαίνια του ΚΕΠ στο Λιμάνι, μήνυμα για αξιοποίηση θαλάσσι...

Με κεντρικό  στόχο την  αξιοποίηση του θαλάσσιου μετώπου της Πάτρας, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια τ...