Υπ. Παιδείας: Προσωρινός αξιολογικός πίνακας Εκπαιδ. Κλάδου ΠΕ02...

Σε ανάρτηση του προσωρινού αξιολογικού πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων του εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02 Φ...