ΚΥΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων του υπουργείου Παιδεί...

Την αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων από υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας θεσμοθετεί Κοινή Υπουργική...