Τι αλλάζει στη φορολογική μεταχείριση των ΑΕ των αθλητικών σωματε...

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ, σχετικά με το χρόνο απόδοσης του φόρου που παρακρ...

Μειώνεται η γραφειοκρατία για την αναγνώριση αθλητικών σωματείων...

Μειώνονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόκτηση αθλητικής αναγνώρισης από τα αθλητικά ...