Γ. Πατούλης: «Ζήτημα εθνικής σημασίας η εξεύρεση ενός αποτελεσματ...

«Σε αυτές τις κρίσιμες περιστάσεις η εθνική συνεννόηση και συνεργασία είναι προϋπόθεση για να διαχει...

Γ. Πατούλης προς Κυβέρνηση: Δώστε άμεσα στους δήμους τη δυνατότητ...

Το ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως, ριζικά και αποτ...