Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ετικέτα: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού (ΦΕΚ)

"Οι οργανικές θέσεις του αστυνομικού προσωπικού γενικών καθηκόντων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 περίπτωση α΄ του ν.2800/2000 (Α΄ 41),...