Θεσσαλονίκη: Αστική συγκοινωνία στα πρότυπα της Μπολόνια με προσλ...

Τη δημιουργία Δημόσιας Αρχής Μεταφορών στη μητροπολιτική ενότητα Θεσσαλονίκης, ως μετεξέλιξη του Συμ...

Πρόσληψη 9 ατόμων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου...

Την πρόσληψη 9 ατόμων ενέκρινε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για δύο μήνες ώστε να αντιμετωπιστού...