Ασκούμενοι Δικηγόροι στο δήμο Αθηναίων (αιτήσεις – δικαιολο...

Ο Δήμος Αθηναίων προσκαλεί όσες/ους ασκούμενες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος τη...

Προκήρυξη επτά θέσεων ασκούμενων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (εγκύκλι...

Εγκύκλιο για την επιλογή επτά υποψηφίων για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθ...

Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας ζητά να καταβληθούν τα δεδουλευ...

Την βεβαιότητα ότι με την παρέμβαση του υπουργού Δικαιοσύνης θα αρθεί άμεσα η εκκρεμότητα σχετικά με...