Τι γίνεται με την ασφαλιστική κάλυψη σε αυτοκίνητα και δίκυκλα αυ...

Καμία ασφαλιστική εταιρεία δεν θα ακυρώσει την ασφαλιστική κάλυψη σε αυτοκίνητα και δίκυκλα μέχρι να...