Δωρεάν διαμερίσματα και μαγαζιά διαθέτει η Αρχιεπισκοπή Αθηνών...

Δωρεάν διαμερίσματα και εμπορικά καταστήματα, χωρίς κανένα οικονομικό κόστος, μπορεί να διαθέσει σε ...

Με ένα «κλικ» η έκδοση πιστοποιητικών γάμου, βάπτισης, εγγράφων...

Αρχή ψηφιακής εποχής για την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, αφού εντατικά σεμινάρια που λαμβάνουν χώρα στο Πολ...

Συγκέντρωση φαρμάκων, αποστολή γιατρών για κατοίκους Πάτμου...

Δίπλα στους κατοίκους της Πάτμου στέκονται ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός...