Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Ετικέτα: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Αποσπάσεις 15 υπαλλήλων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη της Π.Ε. Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των άμεσων αναγκών της,...