Προσλήψεις 3 καθαριστών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης...

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου...

Προσλήψεις 33 ατόμων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 33 ατόμων...

Προσλήψεις 9 ατόμων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης...

To Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου...

Προσλήψεις 33 ατόμων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 33 ατόμων...

Προσλήψεις 5 ατόμων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 5 ατόμων ...

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης: 15 προσλήψεις φυλάκων...

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, συνολικά 15 ατόμων, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ...