Ποιες οι αρμοδιότητες των νέων αντιδημάρχων Θεσσαλονίκης...

Τις αρμοδιότητες των νέων αντιδημάρχων Θεσσαλονίκης ορίζει με αποφάσεις του ο δήμαρχος της πόλης Γιά...