Κοινωνικό Μέρισμα: Νέα στοιχεία για τον αριθμό των αιτήσεων που ε...

Συνολικά έως τις 11.30 το πρωί είχαν υποβληθεί σχεδόν 1.800.000 αιτήσεις για το κοινωνικό μέρισμα εκ...

EYAΘ: 2.815 αιτήσεις για 80 θέσεις -Προσλαμβάνεται ένας στους 35 ...

Το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5Κ/2016 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/21-12-2016, Τεύχος Προκη...