Ο Δ. Ασπροπύργου αναστέλλει την εφαρμογή της αριθμοδότησης των οδ...

Ο Δήμος Ασπροπύργου, εκτιμώντας το γεγονός ότι ορισμένες υπηρεσίες του Δημοσίου δεν ανταποκρίθηκαν ε...