Προσλήψεις 23 ατόμων στο Αρεταίειο Νοσοκομείο...

Το Αρεταίειο Νοσοκομείο που εδρεύει στην Αθήνα, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτι...

Προσλήψεις 23 ατόμων στο Αρεταίειο Νοσοκομείο...

Το Αρεταίειο Νοσοκομείο που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβα...

26 προσλήψεις για οκτώ μήνες στο Αρεταίειο Νοσοκομείο – Δείτε τις...

Το Αρεταίειο Νοσοκομείο πρόκειται να προσλάβει 26 άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ι...

26 προσλήψεις στο Αρεταίειο νοσοκομείο...

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμω...