Αποσύνδεση ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ &...

Με την εγκύκλιο 16/2018 του Ε.Φ.Κ.Α. κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4488/2017 (Φ.Ε...

Αποσυνδέονται από τα διαβατήρια οι ταυτότητες...

Την αποσύνδεση του διαβατηρίου από την ταυτότητα και τη σύνδεσή του απ’ ευθείας με το Εθνικό Δημοτολ...

To Facebook μας «παρακολουθεί» και μετά την αποσύνδεση...

Το Facebook παρακολουθεί τη δραστηριότητα όλων των χρηστών που έχουν λογαριασμό σε αυτό, ακόμη και α...