Κρήτη: Την απορρόφηση δανείου του ζητά ο Δήμος Ηρακλείου από την ...

Το θέμα της απορρόφησης του δανείου που έχει πάρει ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζ...