Χρηματοδότηση 9 μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων στην Κ. Μακεδον...

Με την υπογραφή της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκ...

Ολοκληρώθηκε η α’ φάση των διαγωνισμών για τις νέες μονάδες επεξε...

Με την προεπιλογή των εταιρειών που θα συνεχίσουν στο επόμενο στάδιο του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για...