ΑΣΕΠ: Ανάρτηση πίνακα αποκλειομένων της προκήρυξης 4Ε/2017...

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ο προβλεπόμενος από την Προκήρυξη 4Ε/2017 (ΦΕΚ 32/12.10. 2017, Τ...

ΑΣΕΠ: Κύρωση πίνακα αποκλειομένων της προκήρυξης 2E/2017...

Γνωστοποιείται ότι με την υπ΄ αριθμ. 1541/2017 Απόφαση του Α΄ Τμήματος (σύμφωνα με την 77/2017 Πράξη...