Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων για 548 θέσεις στην ΑΑΔΕ...

Μετά την εξέταση των υποβληθεισών αντιρρήσεων, εκδόθηκε ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων υποψηφίων ...

ΑΣΕΠ: Αποκλειόμενοι προκήρυξης 3Ε/2017 (πίνακες)...

Γνωστοποιείται από το ΑΣΕΠ ότι με την υπ΄ αριθμ. 268/2018 Απόφαση του Β΄ Τμήματος οριστικοποιήθηκε ο...

ΑΣΕΠ: Αποκλειόμενοι της προκήρυξης 2Ε/2017 (πίνακας)...

Γνωστοποιείται από το ΑΣΕΠ ότι με την υπ΄αριθμ.273/13.03.2018 Απόφαση του Β΄ Τμήματος οριστικοποιήθη...

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε ο πίνακας αποκλειομένων της προκήρυξης 2E/2017...

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ο προβλεπόμενος από την Προκήρυξη 2E/2017 (ΦΕΚ 21/29.06.2017, Τε...

ΑΣΕΠ: Ανάρτηση πινάκων κατάταξης & αποκλειομένων Γενικών Διε...

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενι...