Υπέρ του ΟΠΑΠ αμετάκλητα η απόφαση του ΣτΕ για την αποκλειστικότη...

Το αποκλειστικό δικαίωμα που έχει χορηγηθεί στην ΟΠΑΠ ΑΕ , για τη διενέργεια τυχερών παιγνίων είναι ...