Δ. Καλαμπάκας: Απορρίφθηκε προσφυγή συμβασιούχων από την Αποκεντρ...

Με απόφαση που αναρτήθηκε σήμερα στη διαύγεια η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κ...