Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: Εργαζόμενοι καταγγέλλουν Συντονιστές γ...

Με ανακοίνωσή του το Δ.Σ. της Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε. καταγγέλλει, «την εντεινόμενη παρεμπόδιση από τον κ. Σάββ...