Κλείνουν τα περισσότερα απογευματινά καταστήματα των ΕΛΤΑ...

Επιστροφή στο προ οκταετίας καθεστώς, που τα καταστήματα των ΕΛΤΑ λειτουργούσαν αυστηρά με ωράριο Δη...