Νέα υπηρεσία για την εξυπηρέτηση Ελλήνων του εξωτερικού από το Δη...

Σε λειτουργία τέθηκε μια νέα, πιλοτική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού, η οποία...