Πετρόπουλος: Σύντομα νομοθετική ρύθμιση για τις αποδείξεις επαγγε...

Σε νομοθετική ρύθμιση δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει σχετικά με το θέμα των επαγγελματικών δαπανών, ο ...