Πιο «απλό» Δημόσιο – Πώς θα γίνει πράξη – Τι πρέπει να κάνουν οι ...

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μέσω της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών ...

Εγκύκλιος για την απλοποίηση και τον ανασχεδιασμό των διοικητικών...

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης κα...

Απλουστεύεται η αδειοδότηση νέων επιχειρήσεων...

Με τη νέα πτωχευτική διαδικασία που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, επιδιώκεται η διευκόλυνση τόσο ...

Η απλούστευση αδειοδοτήσεων στις επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων...

Η απλούστευση των διαδικασιών στην αδειοδότηση των μεταποιητικών επιχειρήσεων του κλάδου των τροφίμω...